ŠKODA 1000 MB-NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

(800x600)
Text brožurky byl tištěn do 7 svazečků,které jdou po sobě.Co svazeček,to řádka. V každém svazečku byly 4 oboustraně potištěné listy.Jedna strana listu obsahovala 2 stránky,co svazeček,to tedy 16 stránek.1 list je oboustraně potištěn obrázky v rámečku. (V posledním svazečku byl pouze 1 list).Je tedy pouze na vaší inteligenci,jestli systém pochopíte nebo nikoli.
Brožurka má formát 122mm x204mm,její listy mají tedy formát 244mm x204mm.Desky brožurky,vzhledem k její tloušťce,mají formát 250mm x204mm.

1 , 16

2 , 15

3 , 14

4 , 13

5 , 12

6 , 11

7 , 10

8 , 9

17 , 32

18 , 31

19 , 30


21 , 28

22 , 27

23 , 26

24 , 25

33 , 48

34 , 47

35 , 46

36 , 45

37 , 44

38 , 43

39 , 42

40 , 41

49 , 64

50 , 63

51 , 62

52 , 61

53 , 60

54 , 59

55 , 58

56 , 57

65 , 80

66 , 79

67 , 78

68 , 77

69 , 76

70 , 75

71 , 74

72 , 73

81 , 96

82 , 95

83 , 94

84 , 93

85 , 92

86 , 91

87 , 90

88 , 89


98 , 99